anhcuoi

Những màn rước dâu “độc nhất ” nhất quả đất

Những màn rước dâu “độc nhất  ” nhất quả đất

Rước dâu bằng xe đạp điện, bằng chiếc xe đạp cà tàng hay  “độc nhất vô nhị ” hơn nữa là chiếc xe dâu bằng máy cày… là những màn rước dâu  “độc nhất vô nhị ”nhất quả đất. Chiếc xe đạp cà tàng rước dâu của cặp đôi Trần Đình Quang ( 21 tuổi, […]