anhcuoi

Hành trình của trái tim

Suốt 8 năm qua, hai đứa chỉ gặp nhau mỗi khi hè đến vì anh du học Canada, còn tôi tốt nghiệp 12 xong cũng sang Phần Lan du học. Bạn Ngô Thị Kim Cương chia sẻ: Một buổi trưa nắng trước cổng trường, trong cái không gian đông nghẹt của giờ tan học, anh […]