anhcuoi

Những kiểu rước dâu “độc” nhất Việt Nam

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Sự sáng tạo của những cô dâu chú rể thể biến những phương tiện bình thường thành những mẫu xe rước dâu ấn tượng “độc” nhất Việt Nam, cho dù trời mưa nắng hay lũ lụt.

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Đoàn rước dâu bằng voi

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Rước dâu bằng xe đạp điện

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Hạm đội máy cày đi rước dâu

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Chú rể đi rước dâu bằng xe ngựa

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Rước dâu bằng xe cải tiến

Đoàn rước dâu xe 3 bánh

Đoàn rước dâu xe 3 bánh

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Rước dâu bằng xe đạp địa hình

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Rước dâu bằng xích lô

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Rước dâu bằng xe máy cày

Đám cưới rước dâu bằng đoàn xe Jeep độc

Đám cưới rước dâu bằng đoàn xe Jeep độc

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Bắc ghế vào để đoàn nhà trai đến rước dâu

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Đoàn rước dâu bằng bè tự chế

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Chú rể cõng cô dâu qua đoạn nước ngập

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Chú rể đến đón dâu bằng chiếc bè tự chế

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Cô dâu chú rể phải đi xuồng về dinh

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Chú rể đi “ủng” đến rước dâu

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Đoàn rước dâu bằng thuyền ( tắc ráng)

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Đám rước dâu bằng xuồng

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Chú rể cõng cô dâu trên đường núi gập ghềnh

Những kiểu rước dâu “lạ” ở VN

Cô dâu vén váy đi dép tổ ong về “dinh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *