anhcuoi

Ảnh cưới : Hương biển

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

 Đôi uyên chụp bộ ảnh cưới tại những khung cảnh lãng mạn ở biển Vũng Tàu.

Bạn Võ Ngọc Chi chia sẻ: Mình tuổi Tỵ , ông xã mình tuổi Dần. Chúng mình quen nhau đã được 3 năm, trải qua bao thăng trầm, vượt qua bao chông gai va sự ngăn cản của gia đình chỉ vì lý do chúng mình tuổi Rắn và tuổi Cọp (vì ông bà ta thường có câu Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung mà). Thế nhưng, tình yêu của chúng mình đã đẩy lùi hết sự ngăn cấm của gia đình. Để rồi giờ đây kết quả là chúng mình tay trong tay cùng nhau thực hiện bộ ảnh cưới đã được ấp ủ từ lâu. Cám ơn tình yêu!

Ảnh cưới : Hương biển

Ảnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biển

Ảnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biểnẢnh cưới : Hương biển

Theo Vmode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *